Các bộ sử Việt Nam

ĐẠI NAM THỰC LỤC - TẬP 3

Đọc Đại Nam thực lục - bộ biên niên sử Việt Nam viết về triều đại nhà Nguyễn từ chúa Nguyễn Hoàng đến vua Khải Định. Tập 3 ghi chép các sự kiện lịch sử đời vua.....

Xem chi tiết


ĐẠI NAM THỰC LỤC - TẬP 2

Nước An Nam ta, các đời Đinh, Lý, Trần, Lê dấy lên, sách chép hãy còn thiếu sót, tìm đến chỗ thành công cao cả, văn chương rực rỡ, rạng cho đời trước, để lại đời sau, ví với các đế vương, chưa có đời nào tốt đẹp được như thánh triều....


ĐẠI NAM THỰC LỤC - TẬP 1

Đại Nam thực lục là bộ chính sử lớn nhất, quan trọng nhất của nhà Nguyễn, do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn trong 88 năm mới hoàn thành, tính từ khi bắt đầu làm đến khi hoàn thành và khắc in xong những quyển cuối cùng (1909 - Duy Tân năm thứ ba)....


ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ - TẬP THƯỢNG

Quyển thượng là tập đầu tiên trong bộ sách, nói về Kinh sư (Huế), phủ Thừa Thiên, nơi đặt kinh đô của triều Nguyễn. Tập này có bản đồ và thông tin về lịch sử, địa lý, phong tục và nhân vật của nơi này....


ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ - TẬP HẠ

Đại Nam nhất thống chí quyển hạ là tập cuối cùng trong bộ sách dư địa chí (địa lý – lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức. Tập này nói về...


ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ KINH SƯ

Đại Nam nhất thống chí quyển Kinh sư là về thành phố Huế - cựu kinh đô của triều Nguyễn có nhiều di sản văn hóa và lịch sử. Bạn sẽ được biết về địa lý, khí hậu, phong tục và nhân vật nổi tiếng của thành phố này qua bộ sách do triều Nguyễn biên soạn....


ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ - TẬP 5

Đại Nam nhất thống chí quyển XXVI cho biết về tỉnh Vĩnh Long - một tỉnh phía nam Việt Nam có nhiều đặc sản và di tích lịch sử. Bạn sẽ được biết về địa lý, khí hậu, phong tục và nhân vật nổi tiếng của tỉnh này qua bộ sách do triều Nguyễn biên soạn...


ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ - TẬP 4

Tập 4 này đưa ta vào thế kỷ 19, thời kỳ nhiều biến động và thách thức đối với Việt Nam. Từ cuộc chiến tranh, chính trị đối đầu cho đến sự thay đổi trong văn hóa và xã hội, tác phẩm này cung cấp cái nhìn sâu sắc về một giai đoạn quan trọng trong lịch sử quốc gia...

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24353827