Tin Tức

Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 75

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 75 sẽ xuất bản vào đầu tháng 7/2024. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 28/6/2024. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định.

Xem chi tiết


Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 74

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 74 sẽ xuất bản vào đầu tháng 4/2024. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 15/3/2024. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định.


Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 73

Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 73


Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 73, số Xuân Giáp Thìn

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 73, số Xuân Giáp Thìn sẽ xuất bản vào đầu tháng 1/2024. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 25/12/2023. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.


Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 72

Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 72


Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 72

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 72, sẽ xuất bản vào giữa tháng 10/2023. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 2/10/2023. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.


Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 71

Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 71


Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 71

Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 71 Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 71, sẽ xuất bản vào giữa tháng 7/2023. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 2/7/2023. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên. Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 70

Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 70


Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 70

Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 70 Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 70, sẽ xuất bản vào giữa tháng 4/2023. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 30/3/2023. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên. Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số Xuân Quý Mẹo (Mão)

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 69, số đặc biệt Xuân Quý Mẹo sẽ xuất bản vào giữa tháng 01/2023. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 25/12/2023. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.


Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 68

Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 68


Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 68

Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 68 Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 68, sẽ xuất bản vào giữa tháng 10/2022. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 30/9/2022. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên. Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 67

Thông báo đón đọc Tập san KHLS Bình Dương số 67


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24537989