Lịch sử Việt Nam

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TRÊN BIỂN ĐÔNG VỚI SỰ ĐỊNH HÌNH TÍNH MỞ CỦA VĂN HÓA - XÃ HỘI ĐÀNG TRONG Ở THẾ KỶ XVII-XVIII

1. Đặt vấn đề Do điều kiện lãnh thổ chạy dài dọc theo biển Đông, trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Việt Nam đã hình thành nên một truyền thống hướng biển mạnh m

Xem chi tiết


TÍN NGƯỠNG PHẬT GIÁO ĐÀNG TRONG THẾ KỶ XVII QUA GHI CHÉP CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thế kỷ XVII trong lịch sử dân tộc là khoảng thời gian đầy biến động với nhiều sự kiện: công cuộc mở đất phương Nam của chúa Nguyễn; chiến tranh Trịnh – Nguyễn; xu thế chính trị và tranh chấp quyền lực trong tam giác Việt – Xiêm – Miên; cuộc truyền giáo Ki Tô; sự xuất hiện chữ Quốc ngữ và tiếp tục hoằng dương đạo Phật. Trong số đó, tín ngưỡng Phật giáo của người dân Đàng Trong được phản ánh qua lăng kính của những người nước ngoài, tiêu biểu như Cristophoro Borri, Chu Chi Du (Thuấn Thủy) và Thích Đại Sán.


ĐỆ NHẤT GIÁO TÔNG CAO ĐÀI TIÊN THIÊN PHAN VĂN TÒNG - GÓC NHÌN NHÂN CÁCH VĂN HÓA

Tóm tắt “Nhân cách văn hóa” là một phạm trù phức tạp về các phương diện triết học, văn hóa, xã hội, đạo đức,... Tuy nhiên, về cơ bản, “chính là một loại hình nhân cách mang tính phổ biến và được thừa nhận trong một thời gian và không gian nhất định, do văn hóa truyền thống hun đúc và tạo thành.


Cải lương và nghệ thuật sân khấu cải lương buổi ban đầu

Nghệ thuật sân khấu cải lương đến nay, đã hơn một thập kỷ. Tuổi ấy, so với những loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc như chèo ở miền Bắc hay tuồng nơi miền Trung vẫn còn được xem là son trẻ. Qua 100 năm hiện diện trong ngôi nhà nghệ thuật sân khấu dân tộc, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi với hiểu biết hạn chế của mình, điểm qua vài tìm hiểu thô mộc của bản thân về “cải lương”, “nghệ thuật sân khấu cải lương” và sự có mặt của cải lương buổi ban đầu.


CHẾ ĐỘ BUÔN NGƯỜI CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC PHÁP Ở VIỆT NAM

[DẪN NHẬP: Không kể chế độ chiếm hữu nô lệ từng hiện hữu tất định trong lịch sử thế giới cổ đại, các hình thức buôn người vẫn tiếp tục tồn tại dai dẳng dưới các chế độ xã hội tiến hóa về sau, mà cao trào nhất là dòng chảy thương mại xuyên đại dương mệnh danh “Con đường nô lệ” ào ạt phát xuất từ châu Phi và tiểu lục địa Ấn Độ kết nối với điểm đến tân đại lục Mỹ châu vào lúc mở đầu thời cận đại. Ở Việt Nam, vết nhơ lịch sử này được phô bày bởi chủ nghĩa đế quốc Pháp đối với một số thuộc địa thuộc khu vực Tây Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương.


CÔNG GIÁO Ở TÂY NINH

1. Lịch sử hình thành Vùng đất Tây Ninh đón nhận hạt giống Tin Mừng khá sớm. Ngày 26-11-1744, Giáo hoàng Benedictus XIV cử Đức cha Hilario Costa Hy, Giám mục Đông Đàng Ngoài, làm Khâm sứ Tòa Thánh kinh lý Đàng Trong, Campuchia và Chiêm Thành, sau 10 phiên họp, trong bản phúc trình 260 trang gửi về Bộ Truyền giáo tại Roma, cha thư ký Adrien Launay ghi lại: “tại Lai-thiu (Lái Thiêu) năm 1747 có 400 giáo hữu dưới sự hoạt động của hai nhóm truyền giáo dòng Tên và dòng Phanxicô” .


MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI PHONG KIẾN VIỆT NAM

Trong thời kỳ phong kiến, so với phụ nữ ở một số nước châu Á như Trung Quốc hay Nhật Bản, phụ nữ Việt Nam được xã hội nhìn nhận một cách nhẹ nhàng và tích cực hơn. Điều này được quy định bởi nhiều yếu tố khác nhau, trong đó văn hóa là một yếu tố nền tảng. Được xã hội thừa nhận dù không được công bằng như nam giới song phụ nữ Việt Nam đã từng bước định hình vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần to lớn vào quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.


NGUYÊN NHÂN TÂY BAN NHA LIÊN QUÂN VỚI PHÁP TRONG VIỆC XÂM LƯỢC VIỆT NAM

Cách nay 161 năm, liên quân Pháp-Tây Ban Nha nổ súng tấn công vào bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1-9-1858 – 1-9-2019). Bài viết phân tích thái độ và động cơ từ đó rút ra nguyên nhân Tây Ban Nha liên quân với Pháp trong việc xâm lược Việt Nam.

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương