Lịch sử Việt Nam

Đế Thiên Đế Thích

Văn du ký nếu khéo viết thì có thể đẹp như thơ, vui như tiểu thuyết, mà lại ghi chép được thiên nhiên, xã hội, tình cảm một các trung thực hơn hoặc dồi dào hơn thơ và tiểu thuyết. Vì vậy mà cho tới thế kỷ trước, thể đ1o rất được trọn ở phương Đông cũng như phương Tây.

Xem chi tiết


Cố đô Hoa Lư

Khởi lập năm 1968 với triều vua Đinh Tiên Hoàng và kế đến là nhà Lê; Cố đô Hoa Lư tồn tại 42 năm trong lịch sử Việt Nam (968-1010). Hoa Lư lần đầu tiên trong lịch sử đã trở thành một trung tâm kinh tế - chính trị - quân sự và văn hóa của nhà nước phong kiến tập quyền Việt Nam.


Bão kiến hay bão tất?

LỜI MỞ ĐẦU - Khi còn ở bậc trung học, đọc quốc sử về thời đại Tây Sơn, người viết không khỏi bẽ bàng khi vua Quang Trung khi sang Tàu phải “ôm gối” vua Càn Long trước mặt văn võ bá quan, mà nhiều sử gia giải thích là như thể “cha con”.

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 23969288