Lịch sử Việt Nam

THÂN THẾ VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA MỘT SỐ NHÀ KHOA BẢNG HỌ TRƯƠNG Ở NAM BỘ VÀO NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX

  • LÊ THANH ĐẰNG
  • 30/01/2024

Vốn là vùng đất trung hưng của triều Nguyễn, Nam Bộ có vị trí trọng yếu trong phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của cả nước. Trên cơ sở vừa đất nước vừa thống nhất, vua Gia Long rất chú trọng việc thiết lập bộ máy quan lại nhằm kiểm soát tình hình chính trị khôi phục lại trật tự xã hội đặc biệt là ở vùng đất Nam Bộ, điều đó đã đặt ra yêu cầu lớn cho việc tuyển chọn và bổ dụng người tài ở Nam Bộ ra làm quan để ổn định việc trị an tại đây, mà đáng chú ý việc tuyển chọn quan lại thời kỳ này bằng con đường khoa cử được triều Nguyễn chú trọng.

Thông qua khoa cử mang tính “pháp chế khoan dung giản dị” ở Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX, đã bổ sung những người có tài thao lược, hiểu biết, năng động vào đội ngũ lại quan lại giúp việc cho triều đình, trong đó không thể không kể đến những đóng góp của các nhà khoa bảng họ Trương ở Nam Bộ bằng sức học hành rồi thi cử đã đỗ đạt làm quan ra giúp sức cho triều đình.

 

Thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của một số nhà khoa bảng họ Trương ở Nam bộ nửa đầu thế kỷ XIX

 

1. Trương Hảo Hiệp

 

Trương Hảo Hiệp quê tại thôn Tân Khánh, tổng Tân Phong, huyện Tân Long, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Ông đỗ Hương cống khoa thi Hương năm Kỷ Mão - Gia Long thứ 18 (1819) tại trường thi Gia Định, khoa lấy đỗ 12 người, Trương Gia Hội đỗ thủ khoa.

Xem trọn bộ tại đây

LÊ THANH ĐẰNG


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24603937