Lịch sử Việt Nam

NHỮNG HOẠT ĐỘNG KINH LƯỢC CỦA TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ

  • LƯU MINH TRIỀU
  • 30/01/2024

Tóm tắt

 

Quản lý một đất nước rộng lớn, nhà Nguyễn hiểu rõ giữ vững sự thống trị của dòng họ cũng như xây dựng một đất nước ổn định là một nhiệm vụ rất khó. Các vua tổ chức những chuyến kinh lược chọn lựa những đại thần có uy tín và tài năng đến các địa phương kiểm tra quan lại, khắc phục thiên tai, nạn binh đao…Kinh lược cũng là cách mà triều đình kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc của những đại thần được giao nhiệm vụ. Trương Đăng Quế là một trong số những người thường xuyên được vua tín nhiệm giao chức kinh lược sứ. Bài viết này thông qua nhiều tư liệu khác nhau để tổng hợp những hoạt động kinh lược của ông, qua đó góp phần làm sáng tỏ hơn sự nghiệp của ông trong lịch sử Việt Nam.

 

Từ khóa: Kinh lược, nhà Nguyễn, Trương Đăng Quế, kinh lược sứ…

 

1. Đặt vấn đề

 

Những vị vua chúa muốn trị quốc, tổ chức và quản lý xã hội được ổn định thì cần phải xây dựng được bộ máy quan lại trong sạch và vững mạnh. Bởi họ đều hiểu rõ chăm lo cho người dân an cư lạc nghiệp chính là cách tốt nhất giữ vững cơ nghiệp của dòng họ. Nhà Nguyễn cũng không phải là ngoại lệ.

 

Các vua triều Nguyễn đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để có thể tìm kiếm được những quan lại tận tâm, thanh liêm, chính trực, có thể bày mưu góp ý giúp vua trong việc xây dựng và quản lý đất nước. Trương Đăng Quế chính là một trong những người đáp ứng được những yêu cầu trên.

Xem trọn bộ tại đây

LƯU MINH TRIỀU


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24603844