Tin Tức

Thông báo đón đọc Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 64

Thông báo đón đọc Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 64

Xem chi tiết


Thông báo đón đọc Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 63

Thông báo đón đọc Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 63


Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 63

Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 63 Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 63 sẽ xuất bản vào giữa tháng 7/2021. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 07/7/2021. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên. Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Thông báo: Đón đọc Tập san mới số 62

Thông báo: Đón đọc Tập san mới số 62


Thông báo: Đón đọc Tập san mới số 61, Xuân Tân Sửu 2021

Thông báo: Đón đọc Tập san mới số 61, Xuân Tân Sửu 2021Thông báo Đón đọc Tập san Khoa học lịch sử Bình Dương số 60

Thông báo Đón đọc Tập san Khoa học lịch sử Bình Dương số 60


Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 59

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 59 sẽ xuất bản vào giữa tháng 07/2020.Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 58

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 58 sẽ xuất bản vào giữa tháng 04/2020. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 03/04/2020


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 23969242