Các bộ sử Việt Nam

Đại Việt Sử Lược

Tựa sách: Đại Việt Thông Sử.
Soạn giả: Lê Quý Đôn.
Dịch giả: Lê Mnh Liêu - Tủ sách cổ văn - y ban dch thut Vin Sử Hc - Hà Ni.
Nhà xuất bản: Bộ Văn Hóa Giáo Dc và Thanh Niên - Saigon
                         
Nhà Xut Bn Khoa Hc Xã Hi - Hà Ni.
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi: Công Đệ, Lê Bc.
Điều hợp: Lê Bc - bacle@hotmail.com

Xem chi tiết

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24353740