Lịch sử Việt Nam

Thị độc học sĩ Phan Trung và phong trào Tị Địa của sĩ phu Nam Kỳ

  • Nguyễn Thành Tài
  • 11/02/2021

Đó là phong trào mang dáng dấp của một cuộc “chạy trốn”, nhưng không hẵn “chạy trốn”, mà vẫn là “chạy trốn” của sĩ phu yêu nước và nhân dân Nam Kỳ bất hợp tác với Pháp. Họ rời bỏ quê hương bản quán, đưa gia đình con cái, đem theo cả mồ mả tổ tiên, những người thân thuộc về vùng đất không có Pháp chiếm đóng để sinh sống. Theo họ, việc làm đó trước tiên để khỏi chứng kiến quân Pháp đàn áp, hà khắc dân lành; sau đó củng cố lực lượng, tập họp, bàn bạc chờ thời cơ đứng lên chống Pháp. Họ đi khỏi vùng Pháp chiếm đóng, nhưng không phải đi tìm nơi an phận trước binh đao khói lửa, mà vẫn canh cánh bên lòng vận nước, vẫn lo lắng tìm cách quy tụ lực lượng, chờ đợi thời cơ.

 
Xem thêm tại đây

Nguyễn Thành Tài


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương