Lịch sử Việt Nam

Lịch sử những kinh đào vùng Đồng Tháp Mười thời Nguyễn (1698 - 1858)

  • Ths. Trần Hữu Thắng
  • 04/02/2013

Nhiều sử liệu đã ghi chép, công cuộc khai hoang dưới thời các Chúa Nguyễn, nhà Nguyễn đã đạt nhiều kết quả quan trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long trong đó có vùng Đồng Tháp Mười. Vùng này trước đó là nơi hoang vắng nhưng sau đó, hình thành các khu dân cư đông đúc hơn bên các bờ kinh mới đào xong. Bên cạnh yếu tố quân sự, công  cuộc  khai hoang lập ấp,  đào kinh tiêu úng, rửa phèn cho đồng lúa là rất cấp bách, đồng thời, hình thành những con đường thủy thuận tiện cho việc di chuyển, buôn bán tại vùng này và với các vùng lân cận. Do vùng Đồng Tháp Mười có đặc thù về địa hình nên trong bài nghiên cứu này tôi  xin chú trọng đến hệ thống kinh đào.

 

Xem trọn bộ tại đây

Ths. Trần Hữu Thắng


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương