Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
slider banner trang chủ
Thông báo của Hội Khoa Học Lịch Sử
Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội thảo khoa học: “100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại phủ Tam Kỳ - Quảng Nam (1916 -2016)” dự kiến vào đầu tháng 5/2016 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Tin bài mới
12 giờ 40 phút ngày 15-12-2004 vừa qua, bà Tưởng Phương Lương, phu nhân của “người đứng đầu Đài...
Ngày 30 tháng 6 năm 1945, một chiếc máy bay cất cánh từ Trùng Khánh bay thẳng đi Moskva. Trên máy...
Phật giáo là một trào lưu triết học – tôn giáo xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ thứ...
Đức Thích Ca mâu ni trải qua nhiều năm khổ tu , cuối cùng đã thành bậc Đẳng Chánh Giác, thành Đức...
Thông qua một số tướng lĩnh cao cấp, Nguyễn Ánh đã thiết lập liên minh quân sự với các vị Phật vương...
Đội ngũ trí thức Nam bộ ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa của Pháp, dù là lực lượng do Pháp đào...
Tham nhũng là tệ nạn tồn tại ở hầu hết mọi thể chế nhà nước trong lịch sử. Trong các triều đại đã...
Ngày 24/8/1945, một ngày trước khi Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945), Ủy ban Đông...
Ngày Nam Bộ kháng chiến(23/9/1945) đã trở thành một dấu son lịch sử góp phần tô thắm thêm chặng...
Cách dùng họ của người Việt Nam có thể xem là một biểu hiện văn hoá. Nhưng trước khi tìm hiểu về...
Từ những phế liệu trong chiến tranh, với sự sáng tạo và khéo léo của mình, cư dân vùng địa đạo Tam...
Tỉnh Bình Dương là một trung tâm gốm sứ nổi tiếng của vùng đất Đồng Nai – Gia Định. Nghề gốm đã góp...
Đờn ca tài tử (ĐCTT) là một loại hình âm nhạc thính phòng của khu vực Nam Bộ, hình thành và phát...
Đình Nhựt Thạnh tọa lạc tại ấp Nhựt Thạnh, xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên – tỉnh Bình Dương. Đình...
For over 50 years, the Center for Strategic and International Studies (CSIS) has worked to develop...
U.S. use of nuclear weapons against Japan during World War II has long been a subject of emotional...
Biondi (Jean-Pierre), Les Anticolonialistes (1881-1962)[AC], Robert Laffont, 1992, 390 p....
Biondi (Jean-Pierre), Les Anticolonialistes (1881-1962)[AC], Robert Laffont, 1992, 390 p....