Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Thông báo của Hội Khoa Học Lịch Sử
Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 20/07/2015. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác,địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com hoặc suhocbinhduong@gmail.com​. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn​.).
Tin bài mới
Bài viết trình bày khái lược về lịch sử hình thành và phát triển đình thần Vĩnh Phước. Đồng thời,...
Ngay khi kết thúc chiến tranh, Việt Nam- Hoa Kỳ đã tiến hành đàm phán để bình thường hóa quan hệ...
Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam luôn gắn liền với đấu tranh giữ gìn, củng cố nền...
Lịch sử luôn vận động. Chính vì vậy, những giá trị lịch sử rất cần được liên tục xem xét và đánh giá...
Thương mại là một ngành có vị trí và vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường của hầu hết các...
Từ cuối những năm 1980, tình hình thế giới có nhiều thay đổi, Liên Xô và Mỹ đã đi đến chấm dứt Chiến...
Nằm ở phía Nam và Tây Nam của đất nước, khu vực biển Nam Kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng...
Mạc Cửu lấy vợ người Việt là bà Bùi Thị Lẫm, người quê Đồng Môn, Biên Hòa sinh ra con trai là Mạc...
Dưới thời Ngô Đình Diệm, việc đặt tên đường khá rối rắm. Bên cạnh tên các danh nhân văn hoá, anh...
Ít người biết là vùng đất Saigon-Gia Định-Đồng Nai-Bà Rịa, Cần Giờ và Mỹ Tho cách đây hơn 300 năm...
Đến cuối thế kỷ XIX, người dân ĐBSCL, Cần Thơ vẫn còn đi lại chủ yếu bằng xuồng, ghe. Tổng đốc An Hà...
Tài liệu về nền giáo dục miền Nam hiện nay đã trở nên ngày càng khó kiếm, thậm chí, hầu như không...
Dừa trong tiếng Phạn là kalpa vriksha với nghĩa là "cây đem lại mọi thứ cần thiết cho cuộc...
Cách nay tròn 69 năm, chiều ngày 26-9-1945, Albert Peter Dewey đã ngã xuống trên một con đường vắng...
Vietnamese and world history matter to each other. Yet, the images that popularize Vietnam suggest...
First and foremost, I would like to thank my advisor, Dr. Benjamin F. Martin, for his enduring...
Biondi (Jean-Pierre), Les Anticolonialistes (1881-1962)[AC], Robert Laffont, 1992, 390 p....
Biondi (Jean-Pierre), Les Anticolonialistes (1881-1962)[AC], Robert Laffont, 1992, 390 p....