Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Thông báo của Hội Khoa Học Lịch Sử
Đón đọc tập san KHLS Bình Dương số 35 xuất bản vào tháng 07-2014 với sự tham gia cộng tác của các tác giả: Phạm Hồng Kiên, Nguyễn Lục Gia, Huỳnh Tâm Sáng, Lê Sơn, Đỗ Thanh, Nguyễn Thanh Lợi, Quang Vũ, Phan Duy Việt, Ngô Thị Hường, Trần Thị Hương, Nguyễn Văn Thủy, Vũ Đình Tâm, Đặng Hoàng Sang, Nguyễn Hiếu Học, Trần Bông, Ngô Văn Minh, Anh Hùng, Vũ Quang Việt,...
Tin bài mới
Không phải đột nhiên mà Mạc phủ Edo mở cửa khi đoàn tàu của Đề đốc Perry đến đòi hỏi thông thương
Gốm Bình Dương là một sắc thái văn hoá của vùng Nam bộ phải được tiếp cận từ nhiều khía cạnh khác...
Đạo Mẫu là một tín ngưỡng bản địa có nguồn gốc từ thời nguyên thủy. Là một đất nước nông nghiệp...
Năm 1772, Nguyễn Cửu Đàm cho xây dựng lũy Bán Bích dài 10km, từ rạch Lò Gốm gần chùa Cây Mai vòng...
Cũng như nhiều tỉnh khác vùng Nam Bộ, nghi thức tống ôn – tống gió là một trong những nghi thức quan...
Tín ngưỡng thờ cúng cô hồn có mặt hầu như khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Có thể tổ chức lễ...
Cuối năm 1793, Nguyễn Ánh cho đắp xong thành Diên Khánh nhằm chặn đường tiến của Tây Sơn về hướng...
Lịch sử tư tưởng của Phật giáo Ấn Độ diễn biến rất đa dạng, trải qua các thời kỳ biến động mà trong...
Hội nghị Genève về Đông Dương năm 1954, là một diễn đàn quốc tế đa phương, do các nước lớn chi phối....
Ấn Độ là một trong bốn nền văn minh cổ đại đã đóng góp đáng kể vào tiến trình phát triển của nhân...
HĐNK là một trong các hình thức tổ chức dạy học nằm trong phương pháp dạy học lịch sử (PPDHLS) ở...
Hiện nay, qua các nguồn tư liệu trước đây và nhân chứng, sự kiện vược ngục Tà Lài của những người...
Tiểu trừ cướp biển Trung Hoa là hoạt động được các vua triều Nguyễn quan tâm dốc sức nhưng ở các đời...
Bài viết giới thiệu về điều kiện tự nhiên, vị trí địa chiến lược, các tài nguyên kinh tế của Biển...

Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the...

University of California Press Berkeley and Los Angeles, California University of California...