Kiến thức lịch sử chung

Lạm bàn về cái ngu thứ ba

  • Nguyễn Trường Kháng
  • 02/02/2023

“Trên đời có bốn cái ngu

Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu” 

Ông bà xưa từng đúc kết bốn cái ngu như vậy.

Về cái ngu gác cu nói trên, một “nhà gác cu” chuyên nghiệp biện minh:

“…Người ta thích gác cu không chỉ vì thịt cu ngon hay vì dụng ý nào khác mà vì mê khúc nhạc của loài cu, loại phi cầm được quý mến vì đã mang lại cho họ niềm vui bất tận… Một thú vui tao nhã!”

Trước khi nghiên cứu xem niềm vui lớn ấy ra sao, chúng ta thử tìm hiểu về thế giới loài cu, rồi quá trình đi gác cu thế nào mà khiến người thực hiện mê mẫn đến như thế, dù họ luôn bị người đời cho đó là một trong 4 cái ngu trên đời. 

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Trường Kháng


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24537854