Đất, Người Bình Dương

KHU MỘ VỢ CON NHÀ YÊU NƯỚC THỦ KHOA HUÂN VÀ CÁC HẬU DUỆ CỦA ÔNG TẠI BÌNH DƯƠNG

  • NGUYỄN HIẾU HỌC
  • 28/01/2019

Hầu hết tài liệu sách báo viết về giai đoạn lịch sử nhân dân Nam Kỳ đứng lên chống quân xâm lược Pháp vào nửa sau thế kỷ XIX, đều nhắc đến người anh hùng yêu nước Nguyễn Hữu Huân (1830-1875). Ông thường được gọi là Thủ Khoa Huân (TKH) vì đã từng đỗ đầu các cử nhân nho học ở khoa thi Hương của năm Nhâm Tí (1852) tại trường thi Gia Định dưới triều vua Tự Đức nhà Nguyễn.

Thủ Khoa Huân được đề cử chức Giáo thụ phủ Kiến An, lúc đầu chống Pháp được giữ chức Phó Quản đạo. Khi quân Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, ông không ngừng tham gia hoặc trực tiếp thành lập các tổ chức nghĩa quân chống Pháp ở nhiều nơi, chủ yếu trên địa bàn vùng đất Mỹ Tho – Tân An – Đồng Tháp. Sau nhiều lần bị bắt giam, tù đày, quản thúc, TKH vẫn kiên trì chống Pháp. Đến 1875 ông bị bọn quan lại tay sai bắt giao cho quân Pháp và bị kết án tử hình với tội chém đầu vào ngày 15/9/1875 tại pháp trường Mỹ Thọ (1)

Xem trọn bộ tại đây

NGUYỄN HIẾU HỌC


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương