Đất, Người Bình Dương

Năm mươi chiến thắng Bông Trang - Nhà Đỏ (1966-2016)

  • Nguyễn Văn Thủy
  • 08/08/2016

       Thất bại trong “ Chiến lược chiến tranh đặc biệt”, nhằm cứu vãn khỏi sụp đỗ và thực hiện bằng được âm mưu xâm lược, đế quốc Mỹ buộc phải tiến hành “ Chiến lược chiến tranh cục bộ”. Mục tiêu chủ yếu của chiến lược này là đưa một lực lượng lớn quân đội từ Mỹ sang tiến hành chiến tranh; dung thế “ phản công” để tiêu diệt lực lượng cách mạng, hòng giành thắng lợi quân sự trên chiến trường miền Nam, kết hợp đẩy mạnh chiến tranh bằng không quân ở miền Bắc buộc ta thương lượng theo điều kiện của đế quốc Mỹ.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Văn Thủy


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương