Kết Quả Tìm Kiếm

Hang Con Moong - "ứng cử viên" Di sản thế giới: Đâu là giá trị "nổi bật toàn cầu"?

"Những phát hiện mới về mộ táng và di cốt người ở lớp hậu kỳ đá cũ ở Hang Con Moong đã minh chứng cho khởi nguồn của tục chôn người nằm co ở Việt Nam… - PGS.TS Nguyễn Khắc Sử, Trưởng đoàn khai quật khẳng định - Những vết tích văn hóa thu được ở Hang Con Moong và các hang động chung quanh cho thấy, đây là một thí dụ nổi bật về sự định cư hang động truyền thống của nhân loại …"


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương